Pilot blockchaintechnologie voor STERA succesvol

Pilot blockchaintechnologie voor STERA succesvol

Flexibel (techniek)onderwijs met de SEN-app

De projectleiding van de STERA-Leerroute en Coinversable hebben afgelopen maanden een experiment uitgevoerd met het ondersteunen van flexibel onderwijs. De hybride vorm van onderwijs die ontwikkeld is brengt vraagstukken met zich mee op het gebied van kwaliteitsbewaking en benodigde administratieve handelingen.
Door middel van een blockchainapplicatie wordt organisatie-overstijgend de administratie afgehandeld. Verschillende scholen, docenten, leerlingen en leerbedrijven hebben tijdens een pilot de applicatie getest. De applicatie zorgt voor eenvoudige samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven en resulteert in een betrouwbare en geautomatiseerde administratie van de voortgang van leerlingen.
Zo kan er worden samengewerkt zonder de werkdruk te verhogen. Deze app wordt gebruikt in het VMBO en binnenkort ook in het MBO.

De SEN-app
Daarom is de SEN-app (Smart Educational Network app) ontwikkeld. Door verschillende scholen en bedrijven in een netwerk te laten samenwerken wordt het mogelijk om leerlingen op verschillende plekken (onderdelen van) vakken te laten halen. Zo kunnen scholen hun leerlingen meer (keuze)vakken bieden en tegelijk overzicht houden welke leerling op welke school of bij welk bedrijf welk vak(onderdeel) heeft gedaan en wat de voortgang van deze leerling is. Op het moment dat een leerling een vak op een andere school afrond, ziet de eigen school dit en kan dit daarna accorderen.

Eenvoudig en veilig in gebruik
In de app heeft iedereen zijn eigen rol: scholen, docenten, bedrijven, ouders en leerlingen of studenten werken in één workflow samen om het onderwijs persoonlijk en flexibel te maken. De app is eenvoudig in gebruik: elke leerling of student heeft een QR-code die hij of zijn kan laten scannen als hij of zij een opdracht of vakonderdeel heeft afgerond. Dit is een actie die vanuit de leerling of student komt. In combinatie met zijn of haar eigen keus voor een keuzevak wordt deze zo uitgedaagd om regie te nemen over de eigen voortgang en proactief zijn/haar onderwijs vorm te geven.
Een leerbedrijf kan die QR-code scannen en een opdracht afvinken en daarbij een beoordeling geven. Zij hoeven zo verder geen formulieren in te vullen, en ook maar weinig gegevens van een leerling of student te hebben.

STERA evenement 26 november 2019

Bijna 100 vertegenwoordigers van scholen en bedrijven lieten zich 26 november jl. inspireren tijdens het STERA evenement op de Vijverberg. Trendwatcher Farid Tabarki nam de deelnemers tijdens het evenement mee in de voordelen en de kansen van de moderne technologie. Daarnaast konden de aanwezigen deelnemen aan verschillende Experience sessies. Zij maakten in ...